Διοικητικό Συμβούλιο

Αναστασία Ανθούση – Πρόεδρος

Γιαννάκης Παπαδούρης

Αντιγόνη Παπαφιλίππου

Γεωργία Κωνσταντίνου – Παναγιώτου

Ανδρέας Μακρης

Αλιβίζος Σοφός 

Επιστημονικό Συμβούλιο

Θεοδοσία Ανθοπούλου – Συντονίστρια

Νίκος Κουραχάνης

Αννίτα Κονή

Σταύρος Πάρλαλης

Πανίκος Πεγκας

Νικολέτα Χριστοδούλου