Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Τροόδους

Η δημιουργία ενός υποδειγματικού Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης σε επίπεδο περιφέρειας Τροόδους, προτάθηκε από τη Στρατηγική του Δικτύου και προωθείται ως ζωτικής σημασίας και οριζόντιου χαρακτήρα δράση για την αποτελεσματική λειτουργία και βιωσιμότητα των προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και στήριξης των ορεινών κοινοτήτων του Δικτύου.

Περιγραφή Κέντρου

Το δίκτυο θα περιλαμβάνει ένα διευρυμένο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών στήριξης των πολιτών (συμβουλευτική, υποστήριξη παιδιού και οικογένειας, προγράμματα κατάρτισης, κλπ) και υπηρεσίες πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς όλους, για μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων και των αναγκών των κατοίκων.

Στόχοι – Σκοποί

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Τροόδους θα αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ενεργού ψυχοκοινωνικής και υγειονομικής στήριξης, σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό την πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς των κατοίκων των ορεινών περιοχών σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες.

Επίσης, το Κέντρο στοχεύει στην οργάνωση προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού, ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, στον ορεινό χώρο και η διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Υπηρεσίες

Το Κέντρο με στόχο να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες για όλα τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης προς τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας προγραμματίζει τη λειτουργία Μονάδας μιας στάσης για καλύτερη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτηση των κατοίκων. Η Μονάδα έχει ως στόχο να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες για όλα τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης προς τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας, αποτελώντας τοπικό σημείο αναφοράς, για όλα τα επιδόματα που δικαιούνται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που τους παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά, για όλα τα επιδόματα που δικαιούνται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που τους παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Μονάδα θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8.30 – 16.00. Με τη λειτουργία του θα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Πληροφόρηση για κυβερνητικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, ΕΕΕ, συντάξεων, ΓΕΣΥ, και άλλα
• Πληροφόρηση ή/και παραπομπή σε δομές και προγράμματα κοινωνικής ευημερίας, τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως υπηρεσίες ηλικιωμένων και αναπήρων (Διημερεύουσα και Ιδρυματική Φροντίδα), κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών, προγράμματα πρόληψης για εξαρτησιογόνες ουσίες και εγκληματικότητα, πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια, προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης κλπ.
• Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, χαρτογράφηση κοινωνικών αναγκών, διεξαγωγή ερευνών κλπ., για υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου ως προς τη διαμόρφωση προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης.

Η κοινωνική εργασία στον δρόμο (streetwork) αποτελεί προσέγγιση ευάλωτων πληθυσμών οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι από τους φορείς παροχών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Ο στόχος τους εστιάζεται στην προσβασιμότητα των πληθυσμών αυτών στα υπάρχοντα υποστηρικτικά δίκτυα, η οποία αποτελεί δικαίωμα των ανθρώπων στις ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ.

Η υπηρεσία αυτή θα αναπτυχθεί σε πιλοτικό στάδιο σε δύο ομάδες κοινοτήτων, Ομάδα 1: Κάμπος, Τσακίστρα, Μηλικούρι με συνολικό πληθυσμό 371 άτομα, εκ των οποίων οι 143 είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Με βάση τη διάγνωση των κοινωνικών αναγκών, στις εν λόγω κοινότητες δεν υπάρχουν ή είναι περιορισμένη η λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής καθημερινών ή/και εβδομαδιαίων υπηρεσιών. Επίσης, δεν λειτουργούν κοινωνικά προγράμματα και δομές. Εξαίρεση αποτελεί η κοινότητα Κάμπου, η οποία συγκρατεί σχετικά τον πληθυσμό της και αποτελεί τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης.

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής στις εν λόγω κοινότητες θα καταστεί εφικτή μέσω κινητής μονάδας. Θα γίνεται επίσκεψη σε τακτά διαστήματα (όχι λιγότερο από μία φορά στις 29 μέρες), κατά το πρότυπο της περιοδείας των ιατρών και τη λειτουργία των κοινοτικών ιατρείων. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που θα υποστηρίξουν την υπηρεσία θα επιδιώξουν την ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έγκαιρο και άμεσο εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Αποτελεί βασική επιδίωξη η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών με τους κατοίκους των εν λόγω κοινοτήτων ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αμέσως (αν είναι δυνατόν επιτόπου) τυχόν προβλήματα, για περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι χρήζουν περαιτέρω εξειδικευμένου χειρισμού, να γίνεται διασύνδεση με άλλες κοινωνικές δομές. Σαφώς, για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων η συνεργασία και υποστήριξη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αλλά και άλλων αρμοδίων υπηρεσιών θεωρείται υψηλής σημασίας.

(θα διαμορφώνεται κατάλογος δράσεων κατ’ έτος με βάση την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών του κεντρικου γραφειου αναφορας (μονάδα μιας στάσης) μετά από επεξεργασία του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο οποίος και θα ανακοινώνεται στην απαρχή κάθε χρόνου)

α) Δραστηριότητες πολιτισμού, κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ, εκδηλώσεις, μαθήματα, σεμινάρια κλπ, από διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες των πολιτών άτυπες και μη, οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ενεργό συμμετοχή τους για δράσεις κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης, καθώς και την κοινωνική προσφορά μέσω της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή και της διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων – (Ολοκληρωμένο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινότητες της περιοχής σχετικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών, υποστήριξης της σχολικής κοινότητας στη διαχείριση κοινωνικών προβλημάτων).
β) Ενημερώνει τους πολίτες με τους οποίους συνεργάζεται για προγράμματα και σεμινάρια και άλλα προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή του ή/και γενικότερα τα προγράμματα που λειτουργούν κρατικές υπηρεσίες και φορείς που έχουν σχέση και μπορούν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες τους.

Ωφελούμενοι

Στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Τροόδους μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία και επιζητούν αρωγή και στήριξη, για τους ίδιους ή για μέλος/η της οικογένειάς τους. Ωφελούμενος πληθυσμός είναι:

– Πολίτες που κατοικούν στην ορεινή περιφέρεια Τροόδους. Επίσης, πολίτες οι οποίοι θέλουν κατοικήσουν στην περιοχή

– Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

– Άνεργοι, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

– Άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος

– Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2262,

Καλοπαναγιώτης, Κύπρος


Τηλέφωνο:

+357 22 000 901


Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

[email protected]


Ωράριο λειτουργίας: 

Δευτέρα με Παρασκευή, 08:30 – 16:00