Οι άνθρωποι μας

Χαράλαμπος Μιρής – Εκτελεστικός Διευθυντής

Χρίστος Κωνσταντίνου – Διοικητικός Λειτουργός