Ορεινή Επιχειρηματικότητα – Κοινωνική Οικονομία

Βιωσιμότητα και Οικονομική Ακεραιότητα.

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για την ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού και την αξιοποίηση των εδαφικών πόρων.

Σκοπός μας η εξυπηρέτης πολλαπλών στόχων της ΕΣΑΟΚ και της Στρατηγικής Κοινωνικής Ευημερίας, όπως η οικοδόμηση της νέας ορεινής οικονομίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω καινοτομίας, η αύξηση της απασχόλησης, η προώθηση δράσεων κοινωνικής στήριξης μέσω συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών και τελικά αύξηση της ελκυστικότητας του Τροόδους ως τόπος διαμονής, εργασίας και ζωής. Γνώμονας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι η παραγωγή και κατανάλωση υπηρεσιών και προϊόντων που προάγουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης και του γενικού κοινωνικού συμφέροντος.