Το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών καλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
όπως συμμετάσχουν στον «Διαγωνισμό για Παροχή Υπηρεσιών Ομάδας Συμβούλων Μελετητών,
για την εκπόνηση μελετών συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης, προσθήκης κατ’ έκταση
και σύνδεσης δύο (2) υφιστάμενων οικοδομών στην Κοινότητα Καλιανών, αναφορικά με τη στέγαση του Οργανισμού, περιλαμβανομένης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και πλήρης επίβλεψης της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου».


Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, καθώς και λοιπές πληροφορίες
ή διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση [email protected], υποβάλλοντας στοιχεία ατόμου επικοινωνίας
(όνομα φορέα και ατόμου εποικοινωνίας, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) με θέμα αναφοράς “Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ομάδας Συμβούλων Μελετητών”.


Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024
Προθεσμία υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024